Algemene Voorwaarden

Door het gebruik van deze pagina stem je in met de geldende algemene voorwaarden. Je vindt deze in onderstaande tekst. De voorwaarden kunnen onderhevig zijn aan veranderingen. De laatste wijziging van deze voorwaarden was op 22-01-2013. Controleer voorafgaand aan een eventuele plaatsing van jouw artikel of je akkoord bent met de voorwaarden. Ga je niet akkoord, dan verzoeken wij je deze website onmiddellijk te verlaten.

‘Jij’, ‘je’, ‘jou’ en ‘jouw’ refereert naar elke gebruiker van deze site. ‘Wij’, ‘we’, ‘ons’ en ‘onze’ refereert naar VakantieBlogger.nl en DYC media, de eigenaar van de website. ‘Content’ refereert naar de artikelen die je via deze website plaatst en alle inhoud die daarmee is verbonden in woord, beeld en audio.

Leeftijdsbeperkingen
Deze website is bedoeld voor volwassenen. Minderjarigen kunnen de vakantiebons wel lezen, maar als gebruikers hun eigen artikelen willen gebruiken, dienen ze meerderjarig te zijn. Door een eigen artikel te plaatsen, verklaar je 18 jaar of ouder te zijn.

Recht om content te weigeren
We bekijken alle content die wordt ingezonden. We behouden ons het recht voor content te weigeren of content na acceptatie als nog te verwijderen als we de content ongeschikt vinden voor het doel van de website. Ongeschikt voor deze website vinden we bijvoorbeeld content met een pornografisch, racistisch of haatdragend karakter. We behouden ons ook het recht voor om de door jou ingestuurde content of delen daarvan aan te passen aan het doel van de website. Gebruikers die content aanleveren die in strijd is met deze Algemene Voorwaarden kunnen we de toegang tot de website ontzeggen. Dat geldt ook voor de inhoud van reacties op aangeleverde artikelen.

Akkoord met richtlijnen
Door content in te sturen ga je akkoord met publicatie en houd je je aan de door ons opgestelde richtlijnen voor het schrijven van artikelen:

  • Je artikel moet zorgvuldig geschreven zijn, met een goede opbouw en aandacht voor spelling en grammatica.
  • Je artikel mag je eigen website of andere websites (of affiliateprogramma’s waarbij je bent ingeschreven) promoten, maar mag niet ronduit commercieel zijn. Voor het plaatsen van commerciële artikelen hebben we speciale gesponsorde artikelen. Neem hiervoor contact met ons op.
  • Je artikel dient minimaal 300 woorden lang te zijn en mag niet ook al op een andere plek op internet gepubliceerd zijn. Hoe langer je artikel is, hoe beter de advertenties erop af kunnen worden gestemd. Schroom dus niet om ook langere artikelen te plaatsen.
  • Gebruik tussenkopjes en een alinea-indeling om je tekst leesbaar te houden! Hele lappen tekst zonder onderbreking zijn moeilijk te lezen van het beeldscherm.

Functioneren van de website
Hoewel we ons best doen deze website zo goed mogelijk te laten functioneren, kunnen we niet garanderen dat deze ook altijd zo zal worden zoals de bedoeling is. We behouden ons het recht voor om deze service te allen tijde stop te zetten of te veranderen.

Intellectuele eigendomsrechten
Met uitzondering met de rechten zoals hierboven vernoemd, rust op alle overige content het auteursrecht van VakantieBlogger.nl en DYC media. Alle rechten zijn voorbehouden. Referenties en links naar sites van derden zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren en vallen niet onder de verantwoordelijkheid van ons. Verwijzingen naar sites van derden houden geen aanbeveling in.

Beperking van aansprakelijkheid
De website en alle content wordt zonder voorbehoud en garanties beschikbaar gesteld. VakantieBlogger.nl en DYC media kunnen hiervoor geen verantwoordelijkheid dragen. Eventuele adviezen die in de artikelen en overige content op deze website zijn opgenomen, zijn geheel voor het risico van de gebruiker. We wijzen expliciet aansprakelijkheid af die kan worden herleid tot één of meer artikelen op deze website. In ieder geval kan onze aansprakelijkheid nooit groter zijn dan het bedrag dat de auteursrechthebbende van een artikel aan ons zou moeten betalen.

Eventuele vermeende inbreuken op auteursrechten, dienen direct aan de eigenaar van VakantieBlogger.nl gemeld te worden. Vermeld hierbij de precieze reden van auteursrechtinbreuk en de verwijzing naar het origineel waarop volgens jou inbreuk wordt gemaakt. Wij zullen vervolgens een onderzoek instellen en na constatering dat inderdaad inbreuk op rechten wordt gemaakt, de ingezonden content onverwijld verwijderen. Hiervoor kun je het volgende e-mailadres gebruiken: post {at} do you copy {punt} nl.